B&E: Jan Suiskens Investeringsplein

Investeringsplein.nl, het onafhankelijke kanaal voor de zakelijke kapitaalmarkt

Kapitaalzoekers en investeerders worden anoniem en zonder tussenkomst van derden bijeen gebracht op de website investeringsplein.nl. Het is het geesteskind van Jan Suiskens (43 jaar), al zestien jaar directeur van een marketingbureau uit ‘s-Hertogenbosch. Ook voor banken is het interessant om zich aan te melden. Een groeiend bestand van mogelijk interessante proposities wordt geldschieters in de schoot geworpen; anoniem, kosteloos en zonder verplichtingen. Je zou bijna denken dat zoiets niet kan.

Kapitaalverstrekkers zoeken doorlopend proposities om in te kunnen investeren. En groeiende ondernemingen, starters en zij die hun bedrijf willen verkopen, zijn in grootte getale op zoek naar dat kapitaal. Zowel voor geldschieters als voor geldzoekers lijkt er een onuitputtelijke bron van mogelijkheden te bestaan. Vraag en aanbod in de kapitaalverstrekking lijken elkaar te vinden. Maar niet voldoende, merkte Jan Suiskens. Hij onderzocht de markt en merkte dat er een grote behoefte bestond van zakelijk kapitaalzoekers naar een (partijloos) platform waar zij zich kunnen aanmelden voor deze behoefte aan kapitaal. Eenzelfde behoefte bestond ook vanuit de kant van investeerders en andere kapitaalverstrekkers die op zoek zijn naar interessante proposities. En sinds juni 2008 bestaat daarvoor de oplossing: www.investeringsplein.nl. Via deze website kunnen zakelijk kapitaalzoekenden en kapitaalverschaffers anoniem en drempelloos met elkaar in contact komen. Uiteraard moet je daarvoor wel eerst je eigen profiel aanmaken.

Voor wie is deze website bedoeld, wie kan zich aanmelden?

“Het werd mij steeds duidelijker dat de wereld van het zakelijk kapitaal en de kapitaalverstrekkers voor bijvoorbeeld startende ondernemers erg gefragmenteerd, ondoorzichtig en gesloten is. Veel geldzoekers kennen slechts een beperkt aantal wegen richting zakelijk kapitaal. Zonde, want zeer veel investeerders, waaronder venture capitalists, bedrijven, banken en vermogende particulieren zijn altijd op zoek naar proposities. Zij kunnen op deze website eenvoudig en anoniem de uitgebreide omschrijvingen van de projecten bekijken, nadat ze zijn geregistreerd. Daarbij geven zij hun keuze voor een bepaald type geldzoeker aan, bijvoorbeeld ‘alleen interesse in starters in een bepaalde branche’. Elke twee weken ontvangen zij een e-mail met hun beste matches. Alle zakelijk kapitaalzoekers zijn welkom: starters, (groeiende) ondernemers en zij die hun bedrijven willen verkopen of een doorstart willen maken. Ook wetenschappers (universiteiten / technostarters) zijn van harte welkom. Geldzoekers geven aan in welke investeerders zij geïnteresseerd zijn. We koppelen enkel zakelijk kapitaal, nimmer consumptief krediet en/of hypotheken.

Het initiatief voor het eerste contact ligt altijd bij de geldschieter. Ziet hij op de website een interessant ‘project’ dan zoekt hij via een anonieme e-mail contact met de geldzoeker. Pas na diens akkoord treden beide partijen met elkaar in contact en worden persoonsgegevens uitgewisseld. Of het een match wordt? Dat is aan henzelf. Wij faciliteren enkel het contact, vragen om terugkoppeling, maar kunnen dit niet verplichten. Dat is inherent aan ons businessmodel.”

Er bestaan toch al meerdere internetsites die zo’n platform aanbieden? Waarin onderscheidt u zich en waarom is deze site interessant voor banken?

“Om meerdere redenen. Op investeringsplein.nl wordt zakelijk kapitaal gevraagd en aangeboden, zonder tussenkomst van derden. Zonder enige vorm van inmenging tussen de partijen waarbij we ook geen matching-fee in rekening brengen wanneer we partijen bij elkaar brengen. Dat is echt uniek. Investeringsplein.nl wil laagdrempelig zijn en volledig transparant. Voor investeerders zijn er geen inschrijfkosten aan verbonden, behalve € 5,- registratie- en verificatiekosten. Matches via investeringsplein schelen beide partijen daardoor al snel honderden, zo niet duizenden euro’s.

Aan de andere kant geven wij ook geen mening over de (kwaliteit van) projecten. Investeerders dienen zelf het project en de bijbehorende partij te beoordelen wanneer ze contact met elkaar (willen) leggen. Uit ons onderzoek is namelijk gebleken dat de meeste investeerders graag zelf de kwaliteit van proposities willen beoordelen en daar vaak zeer goed toe in staat zijn. Bovendien, wat is de kwaliteit van een advies? Een mening over een propositie is immers subjectief. Het gaat om bedrijven / individuen met elk hun unieke omstandigheden.

Onze onafhankelijkheid zorgt ervoor dat we boven de partijen staan omdat we geen inmenging, lees bemoeienis hebben, voor geen enkele partij. Daarnaast is onze garantie rondom de anonimiteit van beide partijen erg belangrijk voor ons. Tot aan het moment van de match blijven beide partijen volledig anoniem. Gegevens zijn veilig, ook al omdat wij nooit onze data aan derden zullen doorgeven of verkopen.

Voorts opereren we landelijk, wat het aanbod vergroot. Gevestigde investeringsclubs zijn vooral regionale netwerkjes, wij doorbreken dat. Een startende winkelier met kinderkleding uit Groningen komt eenvoudig in contact met een investeerder in Limburg. Bovendien kan binnen ons systeem breder gezocht worden. Als geldzoeker doe je normaliter een poging bij één of misschien twee banken, terwijl de kans reëel is dat een derde bank of een private investeerder ook geïnteresseerd is. Interessante investeringsprojecten kunnen zo niet meer worden misgelopen. Natuurlijk is het voor banken interessant om zich aan te melden op deze site. Het grote bestand van potentiële projecten wordt aan geldschieters gratis aangeboden, zonder de verplichting om erop te reageren. Dat is plezierig voor elke investeerder. Banken die zich niet aanmelden laten mijns inziens vrijblijvende investeringskansen liggen.”

Welke kosten zijn aan inschrijving en de match verbonden en hoe garandeert u kwaliteit?

“Zoals gezegd, bedragen de kosten voor kapitaalverschaffers eenmalig € 5,- ter verificatie van de gegevens. Geldzoekers kunnen kiezen uit twee mogelijkheden: een gratis aanmelding (met weinig presentatiemogelijkheden) of het Premium Membership à € 25,-  per maand. Door alleen al te filteren op Premium Members is het voor investeerders al snel mogelijk onderscheid te maken tussen (mogelijk) opportunisten en de meer serieuze gegadigden die wel bereid zijn € 25,- per maand te betalen voor hun zoektocht naar investeerders. Het is een kleine drempel, maar het werkt wel. Wij brengen geen kosten in rekening op het moment dat er een match plaatsvindt, dus geen percentages of andere financiële verrassingen gedurende het traject. Onze kwaliteit willen we verder versterken door voor geldzoekers een grote bron van informatie te zijn. Op de site hebben we een kennisbank waar veel informatie staat over allerlei zaken waar ondernemers en bijvoorbeeld uitvinders mee geconfronteerd worden.”

Uiteraard wilt u winst maken. Toch biedt u het platform gratis aan en vraagt u geen ‘makelaarsfee’? Hoe genereert u dan uw inkomsten?

“De inkomsten voor investeringsplein.nl halen we in beginsel uit drie elementen: Premium Members, adverteerders en het Partnerprogramma. De laatste is bedoeld om bedrijven en instellingen in contact te laten komen met deze doelgroep(en). Uiteraard zonder de anonimiteit in gevaar te brengen. Voor het Premium Membership wordt in deze startfase nog geen inschrijfgeld gerekend. Met dit lidmaatschap verbetert een geldzoeker zijn of haar profiel. Door middel van foto’s en filmpjes wordt de aanmelding aantrekkelijker, krijg je een hogere ranking en extra aandacht voor je project. Vanaf 2009 gaan we (offline) bijeenkomsten organiseren, zoals ‘meet and greet-bijeenkomsten’ tussen investeerders en geldzoekers en seminars over intellectueel eigendom.”

U meent in een behoefte te voorzien met investeringsplein.nl. Wat verwacht u van de toekomst?

“De verwachting was om na één jaar 50 miljoen aan beschikbaar kapitaal te hebben op de site. Na drie maanden was dit al opgelopen tot ruim 65 miljoen wat daarmee onze stoutste verwachting overtrof. En dat zonder reclame. Investeerders hebben momenteel de keuze uit 150 geldzoekers. We willen hét kanaal voor zakelijk kapitaal worden. Zonder direct belang te hebben. We zijn vrienden met iedereen.”

Investeringsplein.nl
B&E 

 

Reacties plaatsen kan niet meer.