Nieuwsbrief voor SOMO

Nieuwsbrief SOMO
De nieuwsbrief voor SOMO verzorgde ik jarenlang in het Nederlandse en het Engels. Hiervoor redigeerde en/of schreef ik teksten, coördineerde ik het beeldmateriaal en vertalingen en maakte ik de nieuwsbrief op in Mailchimp. Daarnaast ondersteun ik het communicatieteam regelmatig met diverse communicatieprojecten, het redigeren van teksten (artikelen en rapporten), interviews en het schrijven van artikelen voor op hun website.

SOMO onderzoekt sinds 1973 op eigen initiatief multinationals en de gevolgen van hun activiteiten op mens en milieu. Zij verlenen ook diensten op maat (onderzoek, advies en training) aan maatschappelijke organisaties. Daarnaast proberen zij samenwerking te bevorderen binnen hun wereldwijde netwerk van maatschappelijke organisaties en instellingen. Op deze drie manieren dragen zij bij aan sociale, ecologische en economische duurzaamheid.

Reacties plaatsen kan niet meer.