Redigeren rapport Belasting Ontwijken in Tijden van Crisis

EDP SOMO-rapportBelasting Ontwijken in Tijden van Crisis: Energias de Portugal (EDP) en de Rol van Nederland in Belastingontwijking in Europa. Dit SOMO-rapport analyseert de rol die Nederland speelt in het ontwijken van belasting door Portugese multinationals in Portugal.

Er bestaat een groeiende bezorgdheid over de negatieve impact die schadelijke, nationale belastingsystemen hebben op de inkomsten van andere landen, in het bijzonder in de huidige context van de internationale financiële crisis en de daaruit voortvloeiende bezuinigingsmaatregelen. In de EU wordt het verlies, als gevolg van belastingfraude en belastingontwijking, geschat op 1.000 miljard euro per jaar.

De tekst van het Nederlandse rapport heb ik geredigeerd.

Reacties plaatsen kan niet meer.