Redigeren paper Schaduwbankieren

Schaduwbankieren en belastingontwijkingSinds de crisis (van 2008) wordt er binnen verschillende internationale fora, zoals de G20 en de OESO, gesproken over de aanpak van de risico’s van het schaduwbankwezen. Dit financiële systeem bestaat uit het uitgeven en verhandelen van krediet buiten het gereguleerde banksysteem en opereert parallel aan het conventionele banksysteem. Vanwege de grote verwevenheid tussen beiden zijn systeemrisico’s in het schaduwbankwezen ook een risico voor het reguliere bankwezen. In de SOMO-publicatie Schaduwbankieren en belastingontwijking wordt het problematische karakter van het schaduwbankwezen en de Nederlandse rol hierin geschetst. Ook worden een aantal aanbevelingen gedaan om dit thema op de politieke agenda te plaatsen.

In opdracht van SOMO redigeerde ik deze publicatie.

Reacties plaatsen kan niet meer.